Sanjin Kodrić

Prof. dr. Sanjin Kodrić

BIO-BIBLIOGRAFIJA


Prof. dr. Sanjin Kodrić (Sarajevo, 1978.) predsjednik je Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ i redovni profesor bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti i teorije književnosti na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Na matičnom fakultetu je i predsjednik Vijeća Doktorskog studija iz književnosti naroda Bosne i Hercegovine, a bio je i šef Odsjeka za književnosti naroda Bosne i Hercegovine te rukovodilac Instituta za književnost i Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dok je kao gostujući profesor ili po pozivu predavao na diplomskim, magistarskim i doktorskim studijima na više univerziteta u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Posebno se bavi novijom bošnjačkom i bosanskohercegovačkom književnošću (19. i 20. st.) i kulturnom historijom Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, kao i teorijom historije književnosti i savremenim književnim i kulturalnim teorijama. Autor je više od 100 naučnih i brojnih stručnih radova objavljenih u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, kao i šest autorskih naučnih knjiga:

Također, uredio je i/ili priredio više od 30 knjiga i zbornika radova, među kojima i autentično i definitivno izdanje pjesničke zbirke Kameni spavač Maka Dizdara (2017) te druga izdanja iz bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti. Učesnik je ili voditelj preko 50 domaćih i međunarodnih naučnoistraživačkih i drugih projekata, a organizirao je ili učestvovao u organizaciji preko 40 domaćih i međunarodnih naučnih skupova te učestvovao na više od 100 naučnih skupova u zemlji i u inostranstvu.

Uz različite druge domaće i inostrane naučne, akademske i profesionalne aktivnosti, glavni je urednik i predsjednik Redakcionog odbora edicije Bošnjačka književnost u 100 knjiga, utemeljitelj i glavni urednik edicije Studia Bosniaca te jedan od koautora Bosanskog pravopisa u izdanju Instituta za bošnjačke studije Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“. Također, član je rukovodstva Bosanskog filološkog društva, gdje je (su)urednik za oblast književnosti u Redakciji časopisa Pismo i konferencijskih zbornika Sarajevski filološki susreti, a bio je jedan od osnivača i zamjenik predsjednika Slavističkog komiteta u Bosni i Hercegovini, gdje je bio i rukovodilac Odjeljenja za književnost i kulturalne studije te urednik biblioteke Bosnistika i kongresnih zbornika Bosanskohercegovački slavistički kongres za oblast književnosti i kulture. Član je uredništava, redakcija i/ili naučnih odbora i više drugih naučnih časopisa u Bosni i Hercegovini i inostranstvu (Godišnjak BZK „Preporod“, Bosnian Studies, Bosnistika plus, Philological Studies, Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, Poznańskie Studia Slawistyczne, Slavica Lodziensia, Univerzitetska misao i dr.), kao i član Komisije za komparativno proučavanje slavenskih književnosti pri Međunarodnom komitetu slavista te više drugih domaćih i inostranih naučnih, akademskih i profesionalnih organizacija, komisija, odbora i sl.

Dobitnik je više nagrada i priznanja za svoj naučni, akademski i kulturni rad, uključujući i Plaketu „Hasan Kaimija“ za najbolju knjigu iz humanističkih i društvenih nauka objavljenu 2017. i 2018. godine u Bosni i Hercegovini, koja mu je dodijeljena za knjigu Bošnjačka i bosanskohercegovačka književnost (Književnoteorijski i književnohistorijski aspekti određenja književne prakse u Bosni i Hercegovini).