Figura rata, ratnika i povratnika iz rata u književnom djelu Meše Selimovića

Piše: Prof. dr. Sanjin Kodrić Pozicionirano u samom vrhu kanonskih vrijednosti najprije bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti, a potom i književne prakse (srednjo)južnoslavenske interliterarne zajednice uopće, književno djelo Meše Selimovića jedna je od najznačajnijih pojava ovih literatura i u imanentnoliterarnom i u povijesnorazvojnom smislu te, štaviše, jedno od ključnih mjesta i imanentnog i transeuntnog  konstituiranja njihovih …

Figura rata, ratnika i povratnika iz rata u književnom djelu Meše Selimovića Read More »